simon-logo

Simon Property Group

Vineland Premium Outlets

Orlando, FL | 2016

Redemise Suites 1102 and 1104

Architect: BDG Architects
Simon Redemise - St. Aug

St. Augustine, FL | 2014

Redemise Suites 619 and 62

Architect: K2M Design
Solomon Pond Mall 1

Marlborough, MA | 2014

Apple White Box

Architect: K2M Design
Solomon Pond Mall 2

Marlborough, MA | 2014

H&M White Box

Architect: K2M Design